Rekisterinpitäjä

Sealmaker Finland Oy
Isometsäntie 13, 26100 RAUMA

Rekisterin nimi

Sealmaker Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito ja viestiminen potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
Puhelinnumero
Sähköposti
Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu hallintajärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.