Till designern

Ta del av vår expertis redan på designstadiet. Vår säljavdelning hjälper gärna till med olika frågor redan tidigt i processen.

Tveka inte att kontakta oss antingen via telefon eller per e-post. Ni når oss på 0207 344 630 eller info@sealmaker.fi.

Bra att ha i åtanke innan planering eller beställning:

  • Det är viktigt att säkerställa produktens dimensionella noggrannhet redan i designstadiet för att uppnå bästa möjliga täthet.
  • Det är värt att notera att toleransområdet för mjuka material är bredare än för till exempel metalldelar.
  • Be oss om materialmätningstoleranser. Särskild tolerans kan kräva längre produktionstid. Detta påverkar även leveranstider, produktionsvolymer och priset.
  • Standardsortimentet och de tjocklekar som används möjliggör ett maximalt utnyttjande av råvaror för att uppnå den mest prisvärda lösningen för slutprodukterna.
  • Valet av ett tunnare material resulterar ofta i bättre täthet samt en billigare tätning.
  • Onödigt högt brandskydd i råvaran höjer ofta priset på produkten obefogat.
  • Ofta är själva tätningen en billig produkt, då man inte tar hänsyn till start- och logistikkostnader. Kontrollera den totala ekonomiska orderkvantiteten – påverkan på ditt lagervärde är ofta låg.
  • Det är mer fördelaktigt med standardisering av förpackningsstorlekar och ordervolymer.
  • Regelbundna leveranser, exempelvis en gång i veckan minskar de administrativa kostnaderna, vilket gynnar både kunden och leverantören.