Ljudisolering är en av våra mest centrala styrkor. Vi hjälper dig att välja rätt isoleringsmaterial och planera isoleringen av utrymmet för att få det önskade resultatet.

Ljudisolering enligt dina behov

Lås oss veta om dina behov så hjälper vi dig att välja rätt ljudisolering och ytterligare funktioner som behövs. Vi har ett brett utbud av material som kan användas för att bygga högkvalitativ ljudisolering i det tänkta utrymmet. De produkter vi tillverkar fungerar vanligtvis också som värme- och kondensisolering. Skyddsytan kan även tilläggas till materialen genom att laminera för att isolera exempelvis oljeutsläpp.

Funktioner:

  • Ljudisolering
  • Värme-ja kondensisolering
  • Buller- ja vibrationsdämpning
  • Ytterligare funktioner (t.ex. beläggningar)
  • Lätt att applicera på produkten

Ljudisoleringsplatta i väggen eller taket

Ljudisolering görs vanligtvis i taket, väggen eller golvet i utrustningsstrukturer och maskiner – eller i samtliga applikationer. Tunga material används vanligtvis för stomljud, medan vägg- och takisolering är förknippade med luftljudsabsorbering och ofta är av porösa absorberande material. Isolering av luftljud är enklare, men bullerproblem orsakas vanligtvis också av stomljud.

Vi tillhandahåller ljudisoleringsplattor för utrustningskonstruktioners och maskiners väggar, tak och golv enligt dina behov. Materialet och frekvensområdet för isoleringarna väljs utifrån utrymmet. Till plattorna kan även tygytor tillägas, för att bättre smälta in i utrymmet.

Kontakta professionella på Sealmaker

Vi på Sealmaker är kundorienterade experter som alltid strävar efter att erbjuda individuella och lämpliga lösningar. Kontakta våra proffs ifall du är fundersam kring ljudisolering, så hjälper vi dig att välja rätt råmaterial och isoleringsmodell. Då du berättar om dina mål kan vi utforma en ljudisoleringslösning och rekommenderar material som är lämpliga för den tänkta applikationen.

Vi erbjuder snabbt och flexibelt kostnadseffektiva lösningar. Vi har moderna maskiner och kompetent personal, som är välbekanta med isoleringsmaterialen. Från oss får du ljudisolering för alla applikationer. Ta kontakt för att berätta om dina behov!